Hypronic ไฮโปรนิค

Hypronic ไฮโปรนิค

รายละเอียด

  • น้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อ ใช้สำหรับฆ่าเชื้อ เช็ดทาความสะอาด รวมถึงภาชนะ, เครื่องมือ ตลอดจนพื้นผนังและโต๊ะ โดยไม่ ต้องล้างน้ำซ้ำ
  • 3.75 L./Gallon, 20 L./ถัง

 

วิธีใช้

1. แช่หรือสเปรย์ ที่ความเข้มข้น 0.2-1.0%v/v
2. ใช้ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่น ละอองฝอยหรือใช้กระบอกฉีด สเปรย์ ที่มีความเข้มข้น 1.0-1.5% v/v

 

You've just added this product to the cart: