ซ่อมและบริการหลังการขาย

การบริการหลังการขาย

1. ทางบริษัทฯ จะติดตั้งตัวจ่ายเคมีชนิดน้ำ (ยืมใช้) ให้กับเครื่องล้างจาน,เครื่องล้างแก้ว ทุกเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าที่ใช้เคมีที่ใช้กับเครื่องล้างจานและเครื่องล้างแก้ว กับทางบริษัทฯ
2. บริการตรวจเช็คการทำงานของเครื่องล้างจาน,แก้ว และตัวจ่ายเคมีให้ทุกตัว พร้อม เขียนรายงานแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เดือนละ 1 ครั้ง ฟรี กรณีใช้เคมีสำหรับเครื่องล้างจาน และเครื่องล้างแก้วกับทางบริษัทฯ
3. เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องล้างจาน HOBART, WINTERHALTER
4. บริการเช่าเครื่องล้างจาน, ล้างแก้ว รายเดือนและมีเครื่องล้างจาน,ล้างแก้ว มือ 2 จำหน่าย
5. ทางบริษัทฯ บริการรับ – ตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องล้างจาน,ล้างแก้ว ทุกยี่ห้อ โดยช่างผู้ชำนาญงาน
6. หากมีการตรวจเช็คเครื่องล้างจาน, แก้ว แล้ว พบว่า อะไหล่เครื่องล้างจานเสีย, ชำรุด ทางบริษัทฯ จะแจ้งและเสนอราคาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป
7. ให้บริการแนะนำการใช้เครื่องล้างจาน,ล้างแก้วที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพแก่พนักงาน ฟรี
8. ให้บริการแนะนำการใช้เคมีที่ประหยัด ถูกต้องและปลอดภัย
9. มีรถบริการส่งของให้ลูกค้าพร้อมทีมช่างเซอร์วิสลูกค้า ตามรายละเอียดดังนี้

  • สัปดาห์ที่ 1 ของทุกๆ เดือน →กระบี่ ,ตรัง ,พัทลุง , นครศรีธรรมราช,
  • สัปดาห์ที่ 2 ของทุกๆ เดือน →สุราษฎร์ธานี ,เกาะสมุย ,ขนอม
  • สัปดาห์ที่ 3 ของทุกๆ เดือน →เขาหลัก ,เกาะคอเขา, เขาสก, ระนอง
  • สัปดาห์ที่ 4 ของทุกๆ เดือน → สำหรับลูกค้าเร่งด่วน

10. กรณีเร่งด่วน กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการ

      • นายธีระพงษ์      คงพัฒน์                    CHIEF ENGINEER               098-0342340
      • คุณพันธยุทธ    สุทธินุ่น                      MD.                                     093-6291662

11. ทางบริษัทฯ เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. (วันเสาร์ – วันอาทิตย์ หยุด)
12. มีช่าง STAND BY สำหรับลูกค้าเร่งด่วนในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์

pic1
pic2
pic3